Destek Hattı 0216 514 88 51
Ücretsiz Kargo

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme,Battalgazi Mah. Gecesefası sok. No:1-3-5, Aytop Gıda Sanayi Sitesi, Sultanbeyli /İstanbul adresinde mukim www.lorientt.com web sitesinin hak sahibi Azra Aroma Esans Sanayi Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) ile www.lorientt.com web sitesine üye olurken "Üye" nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


2. TANIMLAR 

"Üye": Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

"Site": www.lorientt.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.


www.lorientt.com Üyelik Hesabı": Üyenin site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak ve satın alma yapmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üyelikle ilgili konularda ŞİRKETTEN talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile site üzerinden erişilen üyeye özel internet sayfası.

"Hizmet": Site içerisinde Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla www.lorientt.com tarafından ortaya konulan uygulamalar.

 

ŞİRKET site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.
 

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, sitede satışa sunulan ürünler ve hizmetlerden yararlanma konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, ŞİRKET tarafından web sitesi üzerinden açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, sözleşme kapsamında ve internet sitesi üzerinde belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

4. ÜYELİK

4.1. Üyelik, www.lorientt.com internet sitesine üye olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve ŞİRKET tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.

4.2. Siteye üye olabilmek ŞİRKET tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.


4.3. ŞİRKET her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve anında yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üyenin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üyenin üyeliğine son verebilir veya belirli bir süreyle, geçici olarak durdurabilir. ŞİRKET, işbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararlarını, tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, sitede belirtilen kurallara aykırılık, Üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun ŞİRKET’in bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun ŞİRKET tarafından tespit edilmesi veya ŞİRKET ’in ticari kararları doğrultusunda kendi inisiyatifi doğrultusunda verilecektir.


5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜK

5.1. "ÜYE"NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, site hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
 

Üye, ŞİRKET’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ŞİRKETTEN her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.


Üyelerin, ŞİRKET tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla www.lorientt.com üyelik hesabına girişte kullandıkları "e-posta" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, "e-posta" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, ŞİRKET’in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

Üyeler site dâhilinde kendileri tarafından bildirilen bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler ŞİRKET’in, www.lorientt.com’a iletilen veya site üzerinden üyeler tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan ŞİRKET’ in sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan ederler.


ŞİRKET’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, ŞİRKET’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri site üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ŞİRKET ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ŞİRKET doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 

Üye, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü ŞİRKET’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
 

Üye bildirmiş olduğu telefon numarası ve/veya e-mail adresi üzerinden ŞİRKET tarafından kendisi ile SMS, MMS, telefon ve/veya e-mail aracılığı ile her türlü bilgilendirme, lansman faaliyetleri, promosyon ve kampanyalar, açılışlar, davetler ve yeni ürün tanıtımları ile reklam faaliyetleri ve benzeri konular hakkında irtibata geçilerek ticari iletişim kurulacağını kabul eder ve onaylar. Üye dilediğinde, iletişim tercihlerini web sitesi imkanları dahilinde değiştirebilir.Üyenin herhangi bir zamanda, ŞİRKETTEN alınan pazarlama e-postalarından, üyelikten çıkarak veya  ŞİRKET ile irtibat kurarak, ticari iletişim kurulmasını durdurabilme hakkı mevcuttur.
 

5.2. ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ŞİRKET, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetleri işbu sözleşme koşulları kapsamında yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

ŞİRKET, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm site kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ŞİRKET, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, ŞİRKET’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ŞİRKET tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde web sitesi üzerinden bizzat ŞİRKET tarafından yapılabilir. ŞİRKET tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.


ŞİRKET, sitede yer alan üyelerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin üye bilgilerini, alışveriş bilgilerini üyenin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip işleyerek muhafaza edebilir. Üye siteye erişim sağlamakla ve siteyi kullanmakla kişisel bilgilerinin ŞİRKET çalışanları, ilişkili şirketleri bağlı ortaklıkları ve ŞİRKET adına hizmet veren diğer firmalar ile paylaşılacağını ve bilgilerinin Türkiye’de ya da yurtdışında saklanabileceğini kabul etmiş sayılır.
 

ŞİRKET, sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; ŞİRKET bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
 

Üyelerin, siteye üye olurken sisteme yükledikleri kullanıcı isimleri, işbu üyelik sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, üyelerin kullanıcı ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyelerin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, ŞİRKET üyelik sözleşmesine aykırı bu durumun düzeltilmesini üyeden talep edebileceği gibi dilerse üyeye önceden haber vermeksizin üyenin, üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.
 

ŞİRKET’ in kampanya, hediye ve satışları kendi stokları ile sınırlı olacaktır.
 

Web sitesinde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü ŞİRKET e aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde ŞİRKET, hatayı müşteri lehine olacak şekilde düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
 

ŞİRKET, üyelik gerektirmeyen servisleri, zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servisleri tamamen veya kısmen değiştirebilir ve/veya ücretli hale dönüştürebilir. Üye , ŞİRKET tarafından yapılacak olası sözleşme değişikliklerine peşinen onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

6. ÜRÜN TESLİMATI

Teslimat masrafları Üye’ye aittir. ŞİRKET, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı ŞİRKET’e aittir. Bu hususta tamamen mesafeli satış sözleşmesi ve yasal mevzuat hükümleri geçerlidir.
 

7. ÜRÜN İADESİ

Üye, eğer üründe bir hasar/ayıp mevcut ise teslimat görevlisine tutanak tutturarak, ürünü teslim almaktan imtina etmelidir. Ürün teslim alındıktan sonra teslimat görevlisinin, görevini tam olarak ifa ettiği; ürünün hasar, zarar, ziyan ve ayıptan ari olarak teslim alındığı kabul edilecektir. Bu hususta tamamen mesafeli satış sözleşmesi ve yasal mevzuat hükümleri geçerlidir.
 

8. GİZLİLİK POLİTİKASI 

ŞİRKET bünyesinde, üyelerin özgür iradesi ve rızasıyla vermiş olduğu kişisel bilgiler; kampanya çalışmaları, profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için sadece ŞİRKET ve hizmet sağlayıcı firmalar tarafından kullanılmaktadır. Üye söz konusu kişisel bilgilerin reklam ve pazarlama alanında ve üyelerin genel eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat eder. ŞİRKET gerekli gördüğü takdirde bu bilgileri güvenilir başka kurum ve kuruluşlar ile de paylaşabilir. Kişisel bilgilerin üçüncü bir şahıs/kurum ile paylaşılması durumunda, ŞİRKET, üyelerin bilgilerinin güvende tutulması, istismara karşı korunması için her türlü makul önlemi alır. Ancak alınan önlemlere rağmen söz konusu verilerin çalınması, kaybolması bu sebeple herhangi bir zarar doğması durumunda ŞİRKET hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üye, işbu sözleşmeyle birlikte ve aynı zamanda sitemizde bulunan gizlilik ve kişisel verilerin korunması hükümlerini, bu husustaki bilgilendirme metinlerini ve başvuru haklarını anladığını kabul ve taahhüt eder. 
 

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

Bu site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla  veri tabanı, www.lorientt.com arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden ŞİRKET’in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "ŞİRKET’E’’ aittir. Üye’ler, ŞİRKET hizmetlerini, ŞİRKET bilgilerini ve ŞİRKET’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ŞİRKET’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Üyeler, işbu sözleşme kapsamında ŞİRKET tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde ŞİRKET’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

ŞİRKET tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 

11. MÜCBİR SEBEPLER 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ŞİRKET işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar,ŞİRKET için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ŞİRKETTEN herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ŞİRKET’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 

13. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ile sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgeler, ekler, web sitesinde bulunan diğer sözleşmeler ve kullanım şartlarının tamamı kabul edilmektedir. (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır).İşbu sözleşme ,üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.